Kredit za poboljšanje energetske efikasnosti domaćinstva

U okviru GEFF programa za finansiranje zelene ekonomije, omogućeno je kreditiranje Prothermove opreme, namenjeno svim građanima koji žele da investiraju u energetski efikasna rešenja za svoje domove.

geff kredit - protherm kotlovi
 • Namena kredita - nabavka opreme za grejanje i hlađenje, koje donose ekonomičnost i uštedu.
 • Korisnicima kredita na raspolaganju je i finansijski podsticaj, bespovratna sredstva koja isplaćuje EBRD, u iznosu od 15 do 20% od ukupnog iznosa investicije.
 • Maksimalni period otplate kredita iznosi 120 meseci.
 • Najviši predviđeni iznos kredita 3.000.000 RSD.

Programom GEFF obuhvaćeni su svi gasni kotlovi - kondenzacioni ili konvencionalni kompanije Protherm.

Odobrene proizvode možete pronaći na online katalogu za odabir tehnologije Tehnološki selektor, koji je razvila i odobrila EBRD.

Za više informacija pratite korake u Vodič "Kako se prijaviti za finansiranje tehnologije” ili pozovite GEFF tim 011/4281-119.

Smernice za klijenta

 1. Otvorite Tehnološki selektor na www.ebrdgeff.com/serbia, kako biste odabrali tehnologije u koje želite da investirate.
 2. Kreirajte potvrdu o prihvatljivosti (sertifikat). Odštampajte je, sacuvajte ili zabeležite broj iste.
 3. Preuzmite predracun(e) za željene tehnologije od odabranog(ih) isporucilaca.
 4. Aplicirajte za kredit. Popunite zahtev za kredit i podnesite ga zajedno sa obaveznom dokumentacijom.
 5. Instalirajte/ugradite tehnologiju. Preuzmite fakturu i potvrdu o placanju.
 6. Popunite zahtev za verifikaciju i podnesite ga u banci uz obaveznu dokumentaciju.
 7. GEFF tim ce verifikovati da je tehnologija instalirana, što takođe može zahtevati izlazak na teren i potrvdu na licu mesta. Nakon uspešne verifikacije, banka ce na Vaš racun izvršiti uplatu podsticaja za investiranje.

Osnov za obracun finansijskog podsticaja čine:

cena osnovne tehnologije i troškovi pomocnih aktivnosti do limita definisanih u Tabeli 1

tabela - prihvatljive mere i troskovi aktivnosti

Kategorije tehnologija za investicioni podsticaj

tabela kategorija tehnologija za investicioni podsticaj
Ovog meseca

Akcija

akcija